اخبار ورزشی » انگیزه بالای کورتوا برای اولین ال کلاسیکویش